• Çalışma Saati: Pazartesi - Cuma 9.00 - 18.00

Misyon ve Vizyon

Misyon ve Vizyon

MİSYONUMUZ

Tehlikeli maddelerin taşınmasına yönelik ADR (Tehlikeli Maddelerin Uluslararası Karayoluyla Taşınması Hakkında Avrupa Anlaşması) ve ilgili ulusal mevzuat hükümlerine bağlı olarak, zorunluluklara uymakla yükümlü firmaların tehlikeli maddelerle ilgili her türlü ihtiyaç ve gerekliliklerini karşılamak, ulusal ve uluslararası mevzuatlar uyarınca zorunlu kılınan TMGD ile ADR, RID ve IMDG uyarınca rehberlik faaliyetlerini yürütmek,  işletmelere farkındalık, göreve yönelik ve emniyet eğitimlerini vermek, konularında eğitimli bilgili ve tecrübeli danışmanlarımız ile hızlı ve eksiksiz hizmet sunmaktadır.

TMGD (Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı) hizmetinin her aşamasında hızlı, verimli, yeterli ve etkin hizmet vermektir.

VİZYONUMUZ

Tehlikeli Maddeler konusunda yeni düzenlemeler ile insanın, çevrenin ve doğanın korunması konusunda kararlılık gösteren ve mevzuatını bu amaçlar doğrultusunda revize eden ülkemizde, her koşulda kendimizi güncelleyerek, ADR hükümlerinin ülkemiz ve anlaşmaya taraf diğer ülke sınırlarında etkin bir şekilde uygulanması için TMGD Kuruluşu olarak kalitemizden ödün vermeden sektörün lokomotifi olmak için çalışacağız.